Jautājumi un atbildes

VAIRO ir licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas 2023. gadā sāka piedāvāt adaptīvos pensiju 2. līmeņa plānus. VAIRO mērķis ir kļūt par specializētu uzkrājumu pārvaldītāju. Esam neatkarīgs, vietējais uzņēmums, kas ir izveidots ar misiju vairot Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus. VAIRO nodibināja uzņēmēji un finansisti, tostarp, dabīgās kosmētikas ražotāji Lote Tisenkopfa-Iltnere un Uldis Iltners, “Let It Bloom” radītāja Baiba Birzniece, izdevēja Santa Anča, Āgenskalna un Kalnciema tirgu saimnieks Kārlis Dambergs, mūsdienīgu vadības risinājumu veidotāja Zane Čulkstēna, atjaunīgās enerģijas attīstītājs Māris Plūme un citi. Nepieciešamo finanšu kompetenci nodrošina dibinātāji ar plašu pieredzi vadošajās Latvijas finanšu iestādēs – Reinis Rubenis, Māris Mančinskis, Renārs Rūsis un Iļja Arefjevs.

VAIRO adaptīvo ieguldījumu plānu darbības sākumā visi līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumu akcijās, lai maksimāli izmantotu finanšu tirgu potenciālu. Tuvojoties pensionēšanās vecumam, ieguldījumi akcijās automātiski un pakāpeniski tiek samazināti līdz 25% no plāna līdzekļiem. Tev par to nebūs jādomā! Par to gādās VAIRO! Adaptīvā pensiju plāna mērķis ir panākt potenciāli lielāku ienesīgumu tā dalībniekiem ilgtermiņā. Detalizēta informācija ir pieejama sadaļā Plāni un dokumenti.
VAIRO pensiju plāni ir tikpat droši kā jebkurš cits pensiju 2. līmeņa plāns, kura ieguldījumu īpatsvars akcijās ir līdz pat 100% no saviem aktīviem. Pensiju plānu aktīvi ir nodalīti gan no VAIRO aktīviem, gan no to turētājbankas – AS “Swedbank” – aktīviem. Darījumu norēķinus ar VAIRO pensiju plānu aktīviem apstiprina turētājbanka AS “Swedbank”.

Pensiju 2. līmeņa plānu var mainīt valsts pakalpojumu portālā Latvija.lv, izvēloties e-iesniegumu “pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai”. Pensiju pārvaldītāju var mainīt vienu reizi kalendārajā gadā, bet pensiju plānus viena pārvaldītāja ietvaros – divas reizes kalendārajā gadā.

Atbilstoši Valsts fondēto pensiju likumam pensiju 2. līmeņa plānu ienesīgums nevar būt garantēts. Visi Latvijā pieejamie pensiju 2. līmeņa plāni iegulda līdzekļus finanšu tirgos ar mērķi gūt peļņu. Tādēļ visiem pensiju 2. līmeņa plāniem piemīt finanšu tirgus svārstību risks. Parasti – jo lielāks ir pensiju plāna potenciālais ienesīgums, jo lielāks risks. Tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties savam vecumam atbilstošu pensiju plānu. Jo ilgāks laiks līdz pensionēšanās brīdim (10, 15 vai vairāk gadu), jo lielākus līdzekļus ir vērts ieguldīt akcijās.

Pensiju 2.līmeņa plāna darbības rezultātiem ir ieteicams sekot līdzi vidēji vienu reizi gadā. Vislabāk būtu to darīt pavasarī, kad ir pieejams pensiju plāna gada pārskats, kurā ir iekļauti ari komentāri par galvenajiem pensiju plāna darbību ietekmējošajiem faktoriem.

Pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var redzēt portālā latvija.lv.

Rūpīgi izvērtējot un pieņemot riskus, šim plānam var pieteikties arī dalībnieki, kas dzimuši līdz 1970. gadam. Plāna līdzekļus līdz pat 100% ir paredzēts ieguldīt pasaules attīstīto valstu uzņēmumu akcijās (ar ieguldījumu fondu starpniecību) laika posmā no 2023. gada līdz 2027. gadam. Sākot ar 2028. gadu, plāna līdzekļi tiks pakāpeniski ieguldīti obligācijās ar investīciju kategoriju (ar ieguldījumu fondu starpniecību).

Uzzini vairāk

Vēlies saņemt konsultāciju vai aktuālo informāciju no VAIRO?
Atstāj savu e-pasta adresi un mēs ar Tevi sazināsiemies!

Paldies!
Tavs pieteikums ir saņemts! Tuvākajā laikā ar Tevi sazināsies kāds no mūsu kolēģiem.