Ieguvumi
Adaptīvie pensiju plāni

VAIRO pensiju plāniem ir automātiski pielāgots aktīvu sadalījums starp akcijām un obligācijām.

Efektivitāte

Indeksu fondu izmantošana palīdz samazināt ne tikai izmaksas, bet arī riskus.

Pieredze un zināšanas

VAIRO ir radīts, lai vairotu Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus gan sniedzot risinājumus, gan izglītojot.

Ilgtspēja
VAIRO izvēlas tikai tos ieguldījumu fondus, kuru ieguldījumu politika nepārprotami paredz ilgtspējas fokusu un kuru ilgtspējas reitings saskaņā ar “Morgan Stanley Capital International” aģentūras metodoloģiju nav zemāks par A.

 

Ieguldījumu plānu darbības rezultāti