Ieguvumi
Adaptīvie pensiju plāni

VAIRO pensiju plāniem ir automātiski pielāgots aktīvu sadalījums starp akcijām un obligācijām.

Efektivitāte

Indeksu fondu izmantošana palīdz samazināt ne tikai izmaksas, bet arī riskus.

Pieredze un zināšanas

VAIRO ir radīts, lai vairotu Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus gan sniedzot risinājumus, gan izglītojot.

Ilgtspēja
VAIRO izvēlas tikai tos ieguldījumu fondus, kuru ieguldījumu politika nepārprotami paredz ilgtspējas fokusu un kuru ilgtspējas reitings saskaņā ar “Morgan Stanley Capital International” aģentūras metodoloģiju nav zemāks par A.

 

Ieguldījumu plānu darbības rezultāti

Spēkā 12.07.2024.
Pensiju 2.līmeņu plāni Ienesīgums* Kopējā aktīvu vērtība EUR Daļas vērtība EUR
6 mēn. Šogad 3 gadi 5 gadi Kopš darbības sākuma
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ 14,56% 14,27% - - 20,75% 11 588 733 1,2075393
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 14,57% 14,31% - - 20,51% 14 496 835 1,2050674
Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979 14,63% 14,39% - - 20,34% 8 976 952 1,2034067
Ienesīgums* Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1990+ Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989 Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1970-1979
6 mēn. 14,56% 14,57% 14,63%
Šogad 14,27% 14,31% 14,39%
3 gadi - - -
5 gadi - - -
Kopš darbības sākuma 20,75% 20,51% 20,34%
Kopējā aktīvu vērtība EUR 11 588 733 14 496 835 8 976 952
Daļas vērtība EUR 1,2075393 1,2050674 1,2034067
* Vēsturiskais ienesīgums negarentē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē