Pirms dodies uz Latvija.lv,

Iepazīsties ar nākamajiem soļiem!

1.
Autorizējies Latvija.lv tīmekļvietnē
2.

Iepazīsties un apstiprini noteikumus

3.
Izvēlies sev piemērotu VAIRO pensiju 2. līmeņa plānu un iepazīsties ar tā dokumentiem (tālāk)
25 – 34 gadi
Adaptīvais ieguldījumu plāns
VAIRO 1990+
100% akciju īpatsvars līdz 2045. gadam, pēc tam katru gadu akciju īpatsvars tiek samazināts par 5 procentu punktiem gadā līdz 25% 2060. gadā.
35 – 44 gadi
Adaptīvais ieguldījumu plāns
VAIRO 1980-1989
100%-akciju īpatsvars līdz 2035. gadam, pēc tam katru gadu akciju īpatsvars tiek samazināts par 5 procentu punktiem gadā līdz 25% 2050. gadā
45 – 54 gadi
Adaptīvais ieguldījumu plāns
VAIRO 1970-1979
100%-akciju īpatsvars līdz 2027. gadam, pēc tam katru gadu akciju īpatsvars tiek samazināts par 5 procentu punktiem gadā līdz 25% 2041. gadā