Pensiju 2. līmeņa plāni

Piedāvājam adaptīvos ieguldījumu plānus, kuri automātiski pielāgo ieguldījumu stratēģiju atbilstoši Tavam dzīves posmam.

35 – 44 gadi
Adaptīvais ieguldījumu plāns
VAIRO 1980-1989
100%-akciju īpatsvars līdz 2035. gadam, pēc tam katru gadu akciju īpatsvars tiek samazināts par 5 procentu punktiem gadā līdz 25% 2050. gadā

Par plānu

Plāns pamatā ir izstrādāts dalībniekiem, kuri dzimuši no 1980. gada līdz 1989. gadam. Plāna līdzekļus līdz pat 100% ir paredzēts ieguldīt pasaules attīstīto valstu uzņēmumu akcijās (ar ieguldījumu fondu starpniecību) laika posmā no 2023. gada līdz 2035. gadam. Sākot ar 2036. gadu, plāna līdzekļi tiks pakāpeniski ieguldīti obligācijās ar investīciju kategoriju (ar ieguldījumu fondu starpniecību). Plāns ir “adaptīvs” jo sākot ar 2036. gadu tas pakāpeniski samazina ieguldījumu īpatsvaru uzņēmumu akcijās no 100% līdz 25% no plāna aktīvu vērtības.

 

Ieguldījumi un komisijas

Ieguldījumi tiek veikti pasaules uzņēmumu akciju fondos. Indeksu fondu izmantošana palīdz samazināt ne tikai izmaksas, bet arī riskus. Pasaules uzņēmumu akciju fondi iegulda līdzekļus 1 500-1 600 pasaules vērtīgāko uzņēmumu akcijās. Šie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs daudzās pasaules valstīs, tostarp ir informācijas tehnoloģiju, finanšu, veselības aprūpes, ražošanas, telekomunikāciju, enerģētikas un citās jomās. Apmēram 70% šo uzņēmumu (rēķinot pēc to vērtības) centrālais birojs atrodas Ziemeļamerikā, aptuveni 20%- Eiropā, kā arī citos pasaules reģionos. Šo uzņēmumu vidū ir “Apple”, “Microsoft”, “Alphabet”, “Tesla”, “Visa”, “Johnson&Johnson”, “Procter&Gamble”, “Novo Nordisk”, “Nestle”, “Adobe”, “Walmart”, “Astra Zeneca”, “Toyota”, “Walt Disney”, “Caterpillar”, kā arī daudzi citi.

Kopējais maksājumu apjoms par plāna pārvaldi nepārsniedz 0,49% gadā (rēķināts procentos no plāna aktīvu vidējās vērtības). Pārvaldītāja atlīdzība nepārsniedz 0.39% gadā, maksājumi turētājbankai no pensiju plāna līdzekļiem nepārsniedz 0.10% gadā.

 

Kādēļ pievienoties?

  • Izmanto pilnu akciju tirgu potenciālu, ieguldījumi pasaules vērtīgāko uzņēmumu akcijās tiek veikti maksimāli ilgi.
  • Automātiski pielāgots aktīvu sadalījums starp akcijām un obligācijām visā plāna darbības laikā.
  • Indeksu fondu izmantošana palīdz samazināt ne tikai izmaksas, bet arī riskus.

 

 

Dokumenti

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētā pamatinformācija "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999" prospekts
2023. gada 4. ceturkšņa ziņojums "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
2024. gada 1. ceturkšņa ziņojums "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989" 2023. gada pārskats
2023. gada periodiskais ziņojums par finanšu produktu VAIRO 1980-1989
Informācija, kas sniedzama mājaslapā
Informācijas atklāšana pirms līguma noslēgšanas par finanšu produktu VAIRO 1980-1989
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem paredzētā pamatinformācija "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999" prospekts
2023. gada 4. ceturkšņa ziņojums "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
2024. gada 1. ceturkšņa ziņojums "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1999"
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna "Adaptīvais ieguldījumu plāns VAIRO 1980-1989" 2023. gada pārskats
2023. gada periodiskais ziņojums par finanšu produktu VAIRO 1980-1989
Informācija, kas sniedzama mājaslapā
Informācijas atklāšana pirms līguma noslēgšanas par finanšu produktu VAIRO 1980-1989
Uzzini vairāk

Vēlies saņemt konsultāciju vai aktuālo informāciju no VAIRO?
Atstāj savu e-pasta adresi un mēs ar Tevi sazināsiemies!

Paldies!
Tavs pieteikums ir saņemts! Tuvākajā laikā ar Tevi sazināsies kāds no mūsu kolēģiem.